1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   Ajánlások
Csatornák:   

 

dvözlet az Olvasónak!

Legrégibb törvényeinket az államalapító Árpád-házi Szent István királynak tulajdonítjuk.

A magyar államiság ezer esztendejét a törvények fémjelzik. A magyar törvényhozás történelmünk legviszontagságosabb időszakaiban is működött, a törvények pedig tanúskodnak arról, mi foglalkoztatta a törvényhozókat. Bizony, sokszor nem az, ami a történések tükrében utólag a legfontosabb lett volna, de a világ rendje, úgy látszik, már csak ilyen ....

Nagy és szép vállalkozás a kiadóé: államiságunk legrégebbi bizonyítékait a legmodernebb technika révén közkinccsé tenni, éspedig az alkalomhoz illő díszes formában. Úgy gondolom, kulturált jogász nem tud meglenni patinás jogi könyvek nélkül, jogalkalmazással foglalkozó korszerű intézmény pedig kulturált jogászok nélkül. Ez utóbbiak a patinás jogi könyvek korszerűsített, számítógépes változatát bizonnyal szívesen látják 21. századi munkahelyükön is. Ajánlom tehát ezt a legfrissebb összeállítást kollégáimnak, az elméleti és gyakorló jogászoknak, mindazoknak szíves figyelmébe, akik becsülik a magyar jogi kultúrát, és nem idegenkednek a megjelenítés korszerű eszközeitől sem.

 

Bárándy Péter
igazságügy-miniszter


 

 


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat