1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   Ajánlások
Csatornák:   

 

lnöki köszöntő

Szeretettel köszöntöm a "CompLex Kiadó Kft. – 1000 év törvényei" c. internetes adatbázis, a magyar törvényhozás munkáját Szent István király törvényeitől 2003-ig bemutató jogtár olvasóit.

Ismeretes, a jog szó a magyar nyelvben a "jó" szóra vezethető vissza. Észjárásunk szerint "jogos" az a cselekmény, magatartás, állapot, ami "jól" van, azaz amit helyeslünk; nem "jogos", amit etikai érzésünk nem helyesel. Cselekedeteink következményeinek belátásához, a parancsok, előírások körében való eligazodáshoz azonban ez az erkölcsi iránytű kevés. Honnan tudhatunk arról, tetteink milyen – jó vagy rossz – következménnyel járnak? Milyen szabályokat kövessünk?

Reményeink szerint széles kör számára adhat választ e kérdésekre a jelen törvénytár is.

E gazdag és igényes gyűjtemény közkinccsé teszi a magyar törvényeket, betekintést enged az Országgyűlés munkájába, összegzi az állampolgárok jogait, kötelezettségeit, így praktikus ismereteket, információkat is ad. A gyűjteményből megismerhetjük a régmúlt idők jogszabályait, nagy királyaink, elődeink – államrendünket kialakító és megszilárdító, az alkotmányos jogrend kereteit megteremtő – törvényeit, melyek mederbe terelték a társadalom életét, kiszámíthatóbbá tették a mindennapokat.

A törvényekhez más-más okokból, többféleképpen viszonyulhatunk: beláthatjuk célszerűségüket, igazságukat, követhetjük őket megszokásból, az utánzás hajlamából, a lehetséges előnyös következményekért, a jutalomért, vagy éppen a hátrányos következményektől való félelem miatt. A törvények pontos szövegét, valós tartalmát megismerve, talán több emberben támad megértés vagy elkötelezettség érzése a jogkövető magatartás iránt.

Kívánok a törvények olvasásához sok örömet,

Budapest, 2003. november 12.

 

Mádl Ferenc
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE


 

 


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat