1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1918-1929   1920. évi XXXI. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1920. évi XXXI. törvénycikk

a budapesti kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar felállításáról és ideiglenes szervezetéről * 

1. § A felsőfokú közgazdasági képzés céljából Budapesten a magyar tudományegyetemek fakultásaival mindenben egyenrangú és egyenjogú kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar állíttatik fel.

A kart tanszabadság illeti meg.

2. § A kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar tanárai a hazai tudományegyetemek fakultásainak tanáraival mindenben egyenrangú és egyenjogú egyetemi nyilvános rendes vagy rendkívüli tanárok.

3. § A budapesti m. kir. Keleti Kereskedelmi Akadémia, mint külön tanintézet megszűnik és feladatairól az egyetemi közgazdaságtudományi kar gondoskodik.

A budapesti m. kir. állami kereskedelmi iskolai tanárképző-intézet az egyetemi közgazdaságtudományi karhoz kapcsoltatik és annak kebelében szerveztetik.

4. § A kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar négy szakcsoportra oszlik:

1. egyetemes közgazdasági és közigazgatási,

2. mezőgazdasági,

3. kereskedelmi,

4. külképviseleti és konzuli szakcsoportra.

5. § A kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi karon egyelőre a budapesti kir. magyar tudományegyetemen érvényben levő tanulmányi, fegyelmi- és tandíjszabályzat és magántanári képesítő-szabályzat irányadó.

6. § A kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar tanulmányi, vizsgálati és szigorlati rendjét a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a karnak a már kibocsátott szervezeti szabályzat figyelembevételével készült javaslata alapján a földmívelésügyi, a kereskedelemügyi, a pénzügyi és a külügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg és terjeszti fel legfelsőbb helyre jóváhagyás végett.

7. § A kormánynak a kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar szervezésére és a tanári kinevezésekre nézve foganatosított eddigi intézkedései jóváhagyatnak.

Az első szervezést követő kinevezéseknél a kar nyilvános rendes és rendkívüli tanárainak kinevezése iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter a kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar kandidációja alapján teszi meg legfelsőbb helyre előterjesztéseit.

A segédtanszemélyzetet és a segédhivatali személyzetet a kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar választja és a vallás- és közoktatásügyi miniszter erősíti meg.

8. § A kir. magyar tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar az 1920/21. egyetemi év kezdetével megnyittatik.

9. § Ezt a törvényt a vallás- és közoktatásügyi, a földmívelésügyi, a kereskedelemügyi, a pénzügyi és a külügyminiszter hajtja végre.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat