1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1910-1916   1911. évi XVII. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1911. évi XVII. törvénycikk

a Pozsony sz. kir. város, Fiume város és kerülete és Zágráb város által felvett kölcsönökről * 

1. § A Pozsony sz. kir. város és Fiume város és kerülete által egyenkint husz millió korona névérték erejéig, Zágráb város által tizenöt millió korona névérték erejéig hasnzos beruházások létesitése, fennálló adósságaiknak convertálása, illetve függő kölcsöneik visszafizetése czéljából kormányhatósági engedély alapján kötvények kibocsátása utján felvett kölcsönök mind tőkéikre, mind járulékaikra nézve és pedig a kölcsön felvételének időpontjától kezdődő joghatálylyal bélyeg-, illeték- és adómenteseknek nyilvánittatnak.

A kölcsönök kezelésére vonatkozó szolgálat kormányhatósági ellenőrzés alatt áll. A kezelés és ellenőrzés módozatainak megállapitása és az ellenőrzés gyakorlása tekintetében a pénzügyminister a belügyministerrel, illetve Zágráb város kölcsönére vonatkozólag Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetértőleg jár el.

2. § Ugyane kölcsönök részkötvényei - a mennyiben azok a budapesti tőzsdén állandóan jegyeztetnek - óvadékképeseknek és arra alkalmasaknak nyilvánittatnak, hogy azokba a községek, testületek, alapitványok, nyilvános felügyelet alatt álló intézetek, továbbá gyámoltak és gondnokoltak (1885. évi VI. törvénycikk 13. §-a) pénzei, ugyszintén a hitbizományi és letéti pénzek gyümölcsözőleg elhelyeztessenek és végre, hogy szolgálati és üzleti biztositékokra fordittassanak akkor, a mikor a biztositékok az azok tekintetében fennálló szabályok szerint nem készpénzben teendők le.

3. § E törvény végrehajtásával a pénzügy- és belügyministerek, illetőleg Zágráb városra vonatkozólag a pénzügyminister, ki e tekintetben Horvát-Szlavon- és Dalmátországok bánjával egyetértőleg jár el, bizatnak meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat