1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1910-1916   1910. évi XI. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1910. évi XI. törvénycikk

a jászapáti-vámosgyörki helyi érdekü vasut engedélyezése és az ujszász-jászapátii helyi érdekü vasuttal való egyesitése tárgyában * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy az ujszász-jászapátii helyi érdekü vasut folytatásaként tervezett jászapáti-vámosgyörki rendes nyomtávu gőzüzemü helyi érdekü vasutat az 1880. évi XXXI. és az 1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt engedélyezhesse.

2. § Felhatalmaztatik továbbá a ministerium, hogy a fenti 1. § értelmében engedélyezett helyi érdekü vasutnak az ujszász-jászapátii helyi érdekü vasuttal való egyesitése iránt a szükséges intézkedéseket megtehesse és az egyesitett vasuthálózat vasutvonalaira vonatkozólag egységes engedélyokiratot állithasson ki. A ministerium felhatalmaztatik arra is, hogy az egységes engedélyokirat keretében egyesülő vasutvonalakra nézve:

a) az engedélytartamot 1988. évi augusztus hó 2-áig;

b) az 1888. évi IV. törvénycikk 2. §-ának c) pontjában érintett állami megváltási jog érvényesitésének kezdőpontját 1928. évi január hó 5-ik napjával;

c) a második vágány kiépitésére, illetve a vasutvonalaknak elsőrangu főpályává való átépítésére vonatkozó kötelezettség érvényesithetésének végső határidejét 1968. évi augusztus hó 2-ik napjával;

d) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának c) pontjában emlitett adók és illetékek alóli mentességet 1927. évi deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal;

e) az 1880. évi XXXI. törvénycikk 6. §-ában érintett szállitási adómentességet 1914. évi deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal állapitsa meg; végül

f) az egységes engedélyokirat keretében az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-a szerinti bélyeg- és illetékmentességet az engedélyes társaság által az eddigi czimletek kicserélése czéljából netán kibocsátandó egységes czimletek és élvezeti jegyek, valamint az egész hálózatra vonatkozólag megkötendő egységes üzletkezelési szerződés után biztosithassa.

3. § A kereskedelemügyi minister az 1. §-ban megjelölt vasutvonal engedélyezésének megtörténtéről, valamint a 2. §-ban emlitett egységes engedélyokirat kiadásáról az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentés teend.

4. § E törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat