1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1900-1909   1907. évi XIII. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1907. évi XIII. törvénycikk

az „Országos Ráth György Muzeum” létesitéséről * 

1. § A törvényhozás a néhai Ráth György főrendiházi tag özvegye által hazafias ajándékul felajánlott képzőművészeti gyüjteményt az ország részére elfogadja.

2. § A törvényhozás ezt a gyüjteményt „Országos Ráth György Muzeum” elnevezés alatt, mint az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum kiegészitő részét, az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum mindenkor való igazgatójának igazgatása, kezelése és őrizete alá helyezi, az ajándékozó özvegytől 350,000 koronáért megvásárolt és Budapest székes főváros VI. kerületében, a Városligeti-fasor 10. házszám alatt lévő épületben leendő együttartását elrendeli s mint nemzeti közintézményt, az ország elidegenithetlen javai közé sorozza.

3. § A 2. §-ban kitüntetett 350,000 K vételár és járulékai a pénztári készletekből fedezendők és a vallás- és közoktatásügyi tárcza beruházásai között az Iparművészeti Muzeum czimén külön rovat alatt számolandók el.

4. § Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép s végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi minister és a pénzügyminister bizatnak meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat