1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1870. évi XXII. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1870. évi XXII. törvénycikk

a pest-dunai rakparton épitendő házak adómentességéről * 

1. § Azon házak, melyek a pest-dunai rakparton eddig már épültek vagy az ott már kijelölt telkeken ezentul fognak épittetni, ha 1871. deczember 31-ig lakható állapotban lesznek, husz évi adómentességben részesülnek.

2. § A pesti „Lloyd” a pesti tőzsde- és gabonacsarnok-társulatok által a Duna-rakparton építendő közös ház költségeinek fedezése czéljából, az ugyanezen társulatok által kibocsátott 7500 darab 100 forintos részkötvény, 750,000 forintról szóló főkötvény, ez utóbbinak betábláztatása, továbbá a telekkönyvben a „Pesti Lloyd”-társulat nevére irt II. és III. tervrajzi számok alatti háztelkek tulajdonának felerészben a pesti tőzsde- és gabonacsarnokokra való átruházása és telekkönyvi átiratása, végre minden az érintett ház építésére vonatkozó okmányokra nézve a bélyeg- s illetékmentesség engedélyeztetik.

3. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat