1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1790-1849   V. Ferdinánd, 1835-1848   1836. évi XXI. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1836. évi XXI. törvénycikk

Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyéknek, és Kővár Vidékének Magyar Országhoz való visszacsatolásáról

Eddig az Erdélyi Nagy-Fejedelemséghez elszakítva volt Magyar-Országi ugy nevezett Részek, jelesen Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyék, és Kővár Vidéke az 1741:18-dik és 1792:11-dik törvénycikkelyek következésében polgári, köz-igazgatási, törvénykezési, adózási és mindennémű állapotjaikra nézve teljesen és tökéletesen Magyar Országhoz ezennel visszacsatoltatnak. Mellyekhez képest

1. § Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd Vármegyéknek, és Kővár vidéke ezentúl az Ország Gyűlésére meg fognak hívattatni, s ottan Ülési és szavazati visszaadott jussokkal élni.

2. § Ezen visszacsatolásnak általányos, és tökéletes teljesítését az 1741-diki 18-dik törvénycikkely 3-dik és 4-dik §-ok értelmében Ő Felsége kegyelmesen eszközölni fogja.

3. § A feljebb említett Részek mostani állapotjában valóságos visszacsatolásokig - mellynek siettetését Ő Felsége figyelemben tartandja, - s a Törvénynek a visszacsatolás következésében származható kérdések felett a környülményekhez képest leendő további rendeletéig, semmi változtatás történni nem fog.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat