1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1790-1849   I. Ferenc, 1792-1835   1805. évi VI. törvénycikk
Csatornák:   

 
Törvények, jogszabályok a Wolters Kluwer Kft.-től.

1805. évi VI. törvénycikk

herczeg Csartorinszky Ádám magyar honfiuvá fogadtatik

Csartorinszky Ádám, r. sz. b. herczeg tábornokot, és egy gyalogezred tulajdonosát, ritka szellemi tulajdonaiért és Ő szent felsége szolgálatában a császári királyi hadsereg körül szerzett jeles érdemeiért, egyszersmind azon állandó lelki jóindulatáért is, melylyel a magyar nemzet iránt viseltetik, nem állván ellen ezuttal Mátyás 6. v. 32. czikkelyének *  rendelkezése, a karok és rendek, Ő szent felségének beleegyezésével s kegyes jóváhagyásának hozzájárulásával, önszántukból, dij fizetése nélkül, a szokott eskü letétele mellett, leszármazóival együtt a honfiak sorába fogadták; erősen meggyőződve levén, hogy ő a király és ország gyarapodására teljes hüséggel s buzgósággal fog munkálkodni.


Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat