1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1940-1945
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi I. törvénycikk
      A Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttmûködési egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi II. törvénycikk
      Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Úr húszesztendei országlásának megörökítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi III. törvénycikk
      A filmügyekre vonatkozó kérdések szabályozása tárgyában Budapesten 1938. évi január hó 28. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi IV. törvénycikk
      A kishaszonbérletek alakításának, kisbirtokok és házhelyek szerzésének elõmozdításáról s más földbirtokpolitikai rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi V. törvénycikk
      Az egyenesadók tekintetében a kettõs adóztatások elhárítása tárgyában Hágában, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-holland egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi VI. törvénycikk
      A gümõkór és a nemibetegségek elleni védekezésrõl, valamint a közegészségügyi törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi VII. törvénycikk
      A társulati adóról, a tantiemadóról és a társulati vagyonadóról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi VIII. törvénycikk
      A honvédség katonai bûnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikk 67. §-ának helyébe lépõ rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi IX. törvénycikk
      A m. kir. honvédség felsõ vezetésének átszervezése következtében szükséges rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi X. törvénycikk
      A magyar kir. külképviseleti hatóságok okiratkiállítási és okirathitelesítési hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XI. törvénycikk
      A felvidéki és kárpátaljai területek visszacsatolásával kapcsolatos nemzetközi vonatkozású kérdések szabályozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XII. törvénycikk
      A biztosítási magánintézmények állami felügyelete, valamint a felügyeletet ellátó biztosításügyi közigazgatás egyes kérdéseinek szabályozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XIII. törvénycikk
      A törvényhatósági állattenyésztési alapokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XIV. törvénycikk
      A könyveknek, zenemûveknek és térképeknek árleszállítás hirdetésével való árusításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XV. törvénycikk
      A legkisebb gazdasági munkabérek megállapításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XVI. törvénycikk
      Egyes igazságügyi szervezeti rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XVII. törvénycikk
      A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931. évi XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott és utóbb kiterjesztett felhatalmazás további meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XVIII. törvénycikk
      A magyar állam biztonságát és nemzetközi érdekét veszélyeztetõ egyes cselekmények büntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XIX. törvénycikk
      Mûvészeti kamarák felállításáról és szervezetük megállapításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XX. törvénycikk
      Az iskolai kötelezettségrõl és a nyolcosztályos népiskoláról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XXI. törvénycikk
      A Gozsdu-alapítványt érdeklõ ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XXII. törvénycikk
      Az egyenesadókra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XXIII. törvénycikk
      Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XXIV. törvénycikk
      A polgári és kereskedelmi ügyekben nyujtandó kölcsönös jogsegély tárgyában Ankarában, 1938. évi június hó 18.-án kelt magyar-török egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1940. évi XXV. törvénycikk
      Az Ankarában, 1938. évi július hó 18. napján kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezésérõl


Összesen 93 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat