1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1930-1939
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi I. törvénycikk
      A Törökországgal Budapesten 1929. évi január hó 5. napján kötött semlegességi, békéltetõ eljárási és választott bírósági szerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi II. törvénycikk
      A katonai büntetõ törvénykönyvrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi III. törvénycikk
      A katonai büntetõtörvénykönyv életbeléptetésérõl és a közönséges büntetõtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi IV. törvénycikk
      A kir. közjegyzõk és közjegyzõjelöltek nyugdíjintézetérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi V. törvénycikk
      A korlátolt felelõsségû társaságról és a csendes társaságokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VI. törvénycikk
      A természettudományok fejlesztése érdekében teendõ intézkedésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VII. törvénycikk
      Az elemi népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról és felhasználásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VIII. törvénycikk
      Az ország Szent Koronája egyik õrének megválasztásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi IX. törvénycikk
      Az Osztrák Köztársasággal Budapesten, 1928. évi június hó 25-én kötött adóügyi jogvédelem- és jogsegélyszerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi X. törvénycikk
      A Lengyelországgal Varsóban 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltetõ eljárási és választott bírósági szerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XI. törvénycikk
      Vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulójának megörökítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XII. törvénycikk
      A gépjárómûvek közúti forgalmának szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 14-én Párisban aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIII. törvénycikk
      A Szerb, Horvát és Szlovén Királysággal 1928. évi február 22-én kötött egyenes adóügyi egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIV. törvénycikk
      A Spanyolországgal Madridban 1929. évi június hó 10. napján kötött békéltetõ eljárási, bírósági és választott bírósági szerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XV. törvénycikk
      A Bulgáriával Budapesten 1929. évi július 22. napján kötött békéltetõ eljárási és választott bírósági szerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVI. törvénycikk
      A közhasználatú gépjárómûvállalatokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVII. törvénycikk
      A régi osztrák és magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában 1928. évi május hó 26-án Budapesten kelt magyar-csehszlovák Egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVIII. törvénycikk
      Budapest székesfõváros közigazgatásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIX. törvénycikk
      A kiadatási és a bûnügyi jogsegély tárgyában 1929. május hó 4-én Rigában kelt magyar-lett Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzõkönyv becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XX. törvénycikk
      Az 1930/31. évi állami költségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXI. törvénycikk
      A Franciaországgal 1925. évi október hó 13-án kötött és az 1926. évi V. törvénycikkbe iktatott kereskedelmi egyezménynek, valamint az 1926. évi december hó 18-án kötött és az 1927. évi XVI. törvénycikkbe iktatott pótegyezménynek kiegészítésekép 1929. évi december 21-én aláírt második pótegyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXII. törvénycikk
      Egyes gabonanemûek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXIII. törvénycikk
      A bûntettesek kiadatása és a bírósági bûnügyi jogsegély tárgyában 1928. évi február hó 22-én Belgrádban kelt magyar-jugoszláv Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzõkönyv becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXIV. törvénycikk
      Az önkormányzati testületek háztartásának hatályosabb ellenõrzésére vonatkozólag az 1927:V. tc. III. fejezetében foglalt átmeneti rendelkezések érvényességérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXV. törvénycikk
      Az 1930. évi népszámlálásról


Összesen 302 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat