1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1930-1939
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1932. évi XIX. törvénycikk
      Az 1928. évben Genfben tartott nemzetközi Munkaügyi egyetemes Értekezlet által a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1932. évi XX. törvénycikk
      Egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1932. évi XXI. törvénycikk
      A bélyegek védelmérõl és a tiltott postai szállítás büntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi I. törvénycikk
      A vasúti árufuvarozás tárgyában Bernben 1924. évi október hó 23-án aláírt Nemzetközi Egyezményhez tartozó Kiegészítõ Okmány becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi II. törvénycikk
      Állami kölcsön felvételérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi III. törvénycikk
      A rabszolgaság tárgyában Genfben, 1926. évi szeptember hó 25-én kelt nemzetközi egyezmény becikelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi IV. törvénycikk
      A vízitársulati munkálatok által védett vasutak, utak, csatornák, körtöltések és épületek tulajdonosai terhére az 1884:XIV. tc. 15. §-a, az 1885:XV. tc. 5. §-a, és az 1885:XXIII. tc. 110. §-a alapján kiszabott évi hozzájárulásoknak pengõértékben való megállapításáról és az említett törvényszakaszoknak módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi V. törvénycikk
      A gazdasági munkaszerzõdéseken alapuló követelések védelmérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi VI. törvénycikk
      A nyersbõrök, illetve csontok kivitele tárgyában 1928. évi július hó 11-én Genfben kelt és az 1929. évi XLI., illetve XLII. törvénycikkekbe iktatott kétrendbeli nemzetközi Megállapodás életbeléptetésére vonatkozóan 1929. évi szeptember hó 11-én Genfben aláírt kétrendbeli Jegyzõkönyv becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi VII. törvénycikk
      A hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi VIII. törvénycikk
      A kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi július hó 13-án kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi IX. törvénycikk
      Az 1933/34. évi költségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi X. törvénycikk
      A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931:XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XI. törvénycikk
      A pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XII. törvénycikk
      A tartozások és követelések, valamint a magyar honosok olaszországi javainak felszámolása tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XIII. törvénycikk
      A Vegyes Döntõbíróság tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XIV. törvénycikk
      Az 1924. évi március hó 27-én kelt egyezménynek a budapesti Elsõ Magyar Általános Biztosító Társaságra való alkalmazása tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XVI. törvénycikk
      Egyes pénzügyi kérdések tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz megegyezés és nyilatkozat becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XVI. törvénycikk
      A közigazgatás rendezésérõl szóló 1929:XXX. törvénycikk módosításáról és kiegészítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XVII. törvénycikk
      Az üzleti hirdetések korlátozása és a tisztességtelen versenyrõl szóló 1923:V. törvénycikk módosítása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XVIII. törvénycikk
      A földbirtokrendezés befejezésére vonatkozó rendelkezések kiegészítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XIX. törvénycikk
      Az European Gas & Electric Company londoni és newyorki cég által alapítandó magyar részvénytársaság részére biztosított adó- és illetékkedvezmények tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XX. törvénycikk
      A m. kir. szabadalmi bíróság bíráinak és hivatalnokainak felelõsségérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XXI. törvénycikk
      Az ipari és mezõgazdasági kiállításokról és árumintavásárokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1933. évi XXII. törvénycikk
      A pénzügyminiszter bányahatósági jogkörének a kereskedelemügyi miniszterre átruházása tárgyában


Összesen 302 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat