1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1918-1929
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi I. törvénycikk
      Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami fõhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi II. törvénycikk
      Nagybányai Horthy Miklós úrnak kormányzóvá történt megválasztásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi III. törvénycikk
      Az Osztrák-magyar bank által kibocsátott bankjegyek felülbélyegzése tárgyában a minisztérium részérõl tett rendelkezések jóváhagyásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi IV. törvénycikk
      Az államháztartásnak 1920. év február-június végéig való vitelérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi V. törvénycikk
      A legfõbb fegyelmi bíróságok szervezetének ideiglenes módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VI. törvénycikk
      A háború esetére szóló kivételes hatalom idejének meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VII. törvénycikk
      A városi választott tisztviselõk hivatali megbízásának meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VIII. törvénycikk
      Budapest székesfõváros közigazgatásában szükségessé vált egyes átmeneti rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi IX. törvénycikk
      A székesfõvárosi törvényhatósági bizottság újjáalakításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi X. törvénycikk
      A miniszterek felelõsségre vonása esetében követendõ eljárásnak ideiglenes szabályozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XI. törvénycikk
      Az állami, államvasuti és vármegyei tisztviselõkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó egyes intézkedésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XII. törvénycikk
      A bányailletékekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIII. törvénycikk
      A kiviteli illetékrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIV. törvénycikk
      Az 1920/21. költségvetési év elsõ három hónapjában viselendõ közterhekrõl és fedezendõ állami kiadásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XV. törvénycikk
      Az árdrágító visszaélésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVI. törvénycikk
      A fényûzési forgalmi adóról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVII. törvénycikk
      Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami fõhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezésérõl szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVIII. törvénycikk
      A mezõgazdasági érdekképviseletrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIX. törvénycikk
      A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársasággal kötött szerzõdés tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XX. törvénycikk
      A kir. ítélõbírák és a kir. ügyészek státusáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXI. törvénycikk
      Egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXII. törvénycikk
      A vámokra vonatkozó ideiglenes rendelkezésekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXIII. törvénycikk
      Több egyenesadóra és a közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXIV. törvénycikk
      Némely illeték, továbbá az értékpapirforgalmi adó (tõzsdeadó) és a játékkártya-bélyeg felemelésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXV. törvénycikk
      A tudományegyetemekre, a mûegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról


Összesen 397 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat