1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1910-1916
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi I. törvénycikk
      Az ujonczlétszámnak az 1910. évre való megállapitása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi II. törvénycikk
      Az 1910. évre kiállitandó ujonczok megajánlásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi III. törvénycikk
      Az 1910. évben viselendõ közterhekrõl és fedezendõ állami kiadásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi IV. törvénycikk
      Több állami beruházás költségeinek fedezésérõl, a kamatozó állami pénztárjegyek beváltásáról és a pénztári készletek kiegészitésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi V. törvénycikk
      A Romániával 1893. évi deczember hó 21/9-én kötött kereskedelmi egyezményhez tartozó, 1909. évi április hó 23/10-én kötött pótszerzõdés beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi VI. törvénycikk
      A legeltetési forgalom megtiltásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi VII. törvénycikk
      A konzuli biráskodás szabályozásáról szóló 1891:XXXI. tc. hatályának ujabb meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi VIII. törvénycikk
      Az 1910. évi népszámlálásról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi IX. törvénycikk
      A közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt Paraguay köztársasággal Buenos-Airesben 1907. évi október hó 16. napján kötött államszerzõdés becikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi X. törvénycikk
      Az Ethiopiával 1905. évi márczius hó 21-én kötött kereskedelmi szerzõdés beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XI. törvénycikk
      A jászapáti-vámosgyörki helyi érdekü vasut engedélyezése és az ujszász-jászapátii helyi érdekü vasuttal való egyesitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XII. törvénycikk
      Az aradi és csanádi egyesült vasutak engedélytartamának, valamint adó- és illetékmentessége lejárati idejének egységesitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XIII. törvénycikk
      A nagybélicz-privigyei helyi érdekü vasut részvénytársaság engedélyokiratának és engedélyokirati függelékének egyesitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XIV. törvénycikk
      A losonczvidéki helyi érdekü vasut részvénytársaság engedélyokiratának és engedélyokirati függelékének egyesitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XV. törvénycikk
      A pécs-bátaszéki helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XVI. törvénycikk
      A debreczen-nagyváradi helyi érdekü vasutvonal engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XVII. törvénycikk
      Az eszék-vinkovczei helyi érdekü vasutvonal engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XVIII. törvénycikk
      Az arad-hegyaljai helyi érdekü motoros vasut arad-pankotai fõvonalából kiágazólag az arad-csanádi egyesült vasutak Világos állomásához vezetõ összekötõ vonal engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XIX. törvénycikk
      Az 1911. év elsõ négy hónapjában viselendõ közterhekrõl és fedezendõ állami kiadásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XX. törvénycikk
      Az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársasággal kötött egyezmény beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1910. évi XXI. törvénycikk
      A kir. biróságok és ügyészségek tagjainak az igazságügyministeriumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szóló 1899:XLVIII. törvénycikk hatályának további meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1911. évi I. törvénycikk
      A polgári perrendtartásról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1911. évi II. törvénycikk
      A Szerbiával 1910. évi julius hó 14-27-én kötött kereskedelmi szerzõdés beczikkelyezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1911. évi III. törvénycikk
      Az alföldi elsõ gazdasági vasut r.-t. vasutvonalaira kiadott engedélyokiratnak s függelékeinek egyesitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1911. évi IV. törvénycikk
      A hajdusámson-nyirbátori h. é. vasutvonal engedélyezése tárgyában


Összesen 293 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat