1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LI. törvénycikk
      A házadóról szóló 1868:XXII. tc. némely §-ainak módositásáról és érvényének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LII. törvénycikk
      A személyes kereseti adóról szóló 1868:XXIV. tc. érvényének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LIII. törvénycikk
      A dohány-jövedékrõl szóló 1868:XIV. tc. érvényének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LIV. törvénycikk
      A pénzügyi törvényszékek ideiglenes fentartásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LV. törvénycikk
      Az 1868:XXI. tc. a közadók biztositására és behajtására vonatkozó némely rendeleteinek módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LVI. törvénycikk
      A bor- és husfogyasztási adóról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LVII. törvénycikk
      A czukoradóról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LVIII. törvénycikk
      A bélyeg- s illetékek, valamint a dijak iránt fennálló szabályok érvényének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LIX. törvénycikk
      A házközösségeknek Horvát-Szlavonországokban rendezése alkalmából felmerülõ és a házközösségi vagyonban megosztozásra vonatkozó beadványok és okiratok, bélyeg- és illetékmentességérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1870. évi LX. törvénycikk
      A Pest város északkeleti részében nyitandó fõközlekedési sugárut munkálatai költségeinek fedezésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi I. törvénycikk
      A magyar sorhadi csapatokhoz és a hadi tengerészethez 1871. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi II. törvénycikk
      A 1871. évi márczius hóban viselendõ közterhekrõl és fedezendõ kiadásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi III. törvénycikk
      Az 1868. évi XLI. törvénycikk 7. §-ának módositása, illetõleg a honvédkerületek uj beosztása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi IV. törvénycikk
      Az 1868. évi XLI. törvénycikk 9. §-ának módositása, illetõleg a honvéd zászlóalji törzsek személyzetének változtatása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi V. törvénycikk
      Az 1868. évi XL. törvénycikk 12. §-ának s az ugyancsak 1868. évi XLI. törvénycikk 6. §-ának módositása, illetõleg a honvéd-lovasszázadok szaporitása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi VI. törvénycikk
      Az 1868. évi XLI. tc. 13. §-ának bõvitésérõl és módositásáról a honvédeknek tiszti és altiszti kiképzés végett leendõ behivása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi VII. törvénycikk
      Az 1868. évi XLI. tc. 19. §-ának módositása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi VIII. törvénycikk
      A birák és birósági hivatalnokok felelõsségérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi IX. törvénycikk
      A birák és birósági hivatalnokok áthelyezése és nyugdijazása körüli eljárás szabályozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi X. törvénycikk
      Az 1871. évi államköltségvetésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi XI. törvénycikk
      A herczeg Eszterházy-féle képtár, kézrajz- és rézmetszet-gyüjtemény megvétele tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi XII. törvénycikk
      A pesti kir. tábla itélõbiráinak szaporitása tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi XIII. törvénycikk
      A fiumei kormányzó és személyzete költségének fedezésére és a Fiuméban mûködött királyi biztos küldetése folytán szükségessé vált póthitelrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi XIV. törvénycikk
      Az eperjes-tarnowi vasut magyarországi részének kiépitése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1871. évi XV. törvénycikk
      A szárazföldi határon át Dalmátországba vitt tüzifára vetett vámnak megszüntetése iránt


Összesen 485 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat