1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1790-1849   1848-1849. évi törvények
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi törvénycikk
      Elõbeszéd

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi I. törvénycikk
      Dicsõült József nádor emléke törvénybe iktattatik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi II. törvénycikk
      Fenséges cs. kir. austriai fõherczeg István Magyarország nádorává választatik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi III. törvénycikk
      Független magyar felelõs ministerium alakításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi IV. törvénycikk
      Az országgyülés évenkénti üléseirõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi V. törvénycikk
      Az országgyülési követeknek népképviselet alapján választásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi VI. törvénycikk
      Az 1836:21. tc. foganatositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi VII. törvénycikk
      Magyarország és Erdély egyesítésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi VIII. törvénycikk
      A közös teherviselésrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi IX. törvénycikk
      Az urbér és azt pótló szerzõdések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizetések megszüntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi X. törvénycikk
      Az összesítésrõl, legelõ elkülönözésrõl és faizásról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XI. törvénycikk
      Azon ügyekrõl, mellyek eddig a földesúri hatóságok által intéztettek

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XII. törvénycikk
      Az urbéri megszüntetett magánúri javadalmak statusadóssággá leendõ átváltoztatásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XIII. törvénycikk
      A papi tized megszüntetésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XIV. törvénycikk
      A hitelintézetrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XV. törvénycikk
      Az õsiség eltörlésérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XVI. törvénycikk
      A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XVII. törvénycikk
      A megyei tisztválasztásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XVIII. törvénycikk
      Sajtótörvény

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XIX. törvénycikk
      A magyar egyetemrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XX. törvénycikk
      A vallás dolgában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XXI. törvénycikk
      A nemzeti szinrõl és ország czimerérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XXII. törvénycikk
      A nemzeti õrseregrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XXIII. törvénycikk
      A szabad királyi városokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1848. évi XXIV. törvénycikk
      A községi választásokra nézve


Összesen 33 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat