1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1000-1526   II. András, 1205-1235
Csatornák:   

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi törvénycikkek
      Elõbeszéd

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi I. törvénycikk
      Szent István király ünnepérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi II. törvénycikk
      Hogy senki perbehivás nélkül el ne marasztassék

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi III. törvénycikk
      A nemesek és egyházak jószágának szabadságáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi IV. törvénycikk
      Hogy a nemesség az õ marhájával és birtokával szabad legyen

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi V. törvénycikk
      A megyés ispánok hatóságáról és a király falus-ispánjairól

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi VI. törvénycikk
      A pártolkodókról, hogy tolvajt ne kiáltsanak

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi VII. törvénycikk
      A királynak az országon kivül való hadakozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi VIII. törvénycikk
      A nádorispán hatalmáról és a helyettes birákról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi IX. törvénycikk
      Az országbiró hatóságáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi X. törvénycikk
      Hadban elesett jobbágyurak fiainak jutalmokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XI. törvénycikk
      Vendégek avagy idegenek mi módon jussanak méltóságra?

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XII. törvénycikk
      Akármi módon megholtak feleségének hitbérérõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XIII. törvénycikk
      Hogy a hatalmasok meg ne nyomoritsák a föld népét, se a szegénységet

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XIV. törvénycikk
      Az olyan ispánról, a ki az õ vára népét megrontja

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XV. törvénycikk
      A lovászokról, peczérekrõl és solymárokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XVI. törvénycikk
      Hogy egész megyék ispánsága örökül ne adassék

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XVII. törvénycikk
      Hogy szerzett birtokától senki meg ne fosztassék

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XVIII. törvénycikk
      A nemesek szabadságáról, hogy a király fiához mehessenek, és a király fia elõtt elkezdett perekrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XIX. törvénycikk
      A föld népe és vendégek szabadságáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XX. törvénycikk
      A tizedrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XXI. törvénycikk
      Hogy a püspökök ne adjanak a tizedbõl a király lovainak és a nép se hordjon tizedet a király jószágára

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XXII. törvénycikk
      A király disznairól

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XXIII. törvénycikk
      Az uj pénzrõl

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1222. évi XXIV. törvénycikk
      Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek


Összesen 32 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2

Wolters Kluwer - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Wolters Kluwer     Új Jogtár     Hatályos jogszabályok     Céginfó     Kapcsolat